ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และม.6

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จัดกิจกรรมวันปัจฉิมนิเทศให้กับนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ณ ห้องประชุมศูนย์ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบริเวณโดมเพื่อน้อง โดยมีพิธีขอขมา ผูกข้อมือขอพรจากครูที่ปรึกษา สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครูและนักเรียนที่จบการศึกษา อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดความตระหนัก รัก และภูมิใจในสถาบันที่ตนเองศึกษาอยู่ และปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงวงดนตรีของนักเรียน สร้างความประทับใจ ความสุข สนุกสนานตลอดทั้งกิจกรรม ทางโรงเรียนขอแสดงความชื่นชม ยินดีกับนักเรียนทุกคนที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและก้าวเดินไปข้างหน้าต่อไป