ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

กิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมพร้อมทั้งบุคลากร ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่คู่ภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้น เพื่อรำลึกถึง”สุนทรภู่”ผู้เป็นกวีเอกและบุคคลสำคัญของโลกอีกทั้งยังเป็นการศึกษาชีวิตและผลงานด้านวรรณกรรมอันทรงคุณค่า รวมทั้งประกวดแต่งคำกลอน แต่งนิทาน เพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและอนุรักษ์มรดกทางวรรณกรรมไทยสืบไป