ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

🎊🎊🎊 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ 🎊🎊🎊

🔶 คุณครูกุลริศา พลฉวี ได้รับบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาคาน สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาสระบุรี