ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่

🎊🎊🎊 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรในโอกาสได้รับบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ 🎊🎊🎊

🔶 ท่านรองผู้อำนวยการรุ่งนภา กองน้อย ได้รับบรรจุแต่งตั้งดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2