ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ทดสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ด้วยระบบ Digital Testing

วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษาเพชรบูรณ์ ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ด้วยระบบ Digital Testing ปีการศึกษา 2566 โดยท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว และท่านรองผู้อำนวยการรุ่งนภา กองน้อย ร่วมต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม