ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

นิทรรศการเคมีกับการแก้ปัญหา

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 8.30น. ผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้วเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมนิทรรศการเคมีกับการแก้ปัญหา ปีการศึกษา 2566 ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/5 เพื่อให้นักเรียนนำเสนอชิ้นงาน ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม