ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 19.00 น.ท่านผู้อำนวยการเข้าร่วมกิจกรรมประกวดหนุ่มสาวสมัยใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 2024 ณ งานวัฒนธรรมไทหล่ม ขนมเส้นหล่มเก่าและเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ประจำปี 2567 โดยสรุปผลการแข่งขันมีดังนี้

🏆รางวัลชนะเลิศฝ่ายชาย-หญิง

🥇รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง

🥈รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายชาย-หญิง