ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 ขึ้น เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติงานให้ผู้ปกครองและนักเรียนรับทราบ รวมถึงการแนะนำการใช้แอปลิเคชั้น LKP-SMI ระบบบริหารจัดการดูแลช่วยเลือนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการพบปะพูดคุยร่วมกันระหว่างครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อคัดเลือกเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน และร่วมกันหาแนวทางในการดูแลนักเรียนตลอดปีการศึกษานี้