ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ และสหวิทยาเขตหล่มสัก

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ พบเพื่อนครู สหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ และสหวิทยาเขตหล่มสัก ได้มอบนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เรียนดี มีความสุข นโยบายของ สพฐ. และชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ทั้ง 4 ด้านได้แก่ ด้านบริหารงานบุคคล ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านบริหารงานทั่วไป โดยมี นายวิทยา เกษาอาจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสหวิทยาเขตหล่มเก่า น้ำหนาว เขาค้อ และสหวิทยาเขตหล่มสัก จำนวน 12 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมฯ โดยก่อนการประชุม ฯ นายอดุลย์ ภูปลื้ม ได้มอบรางวัลเพชรมัธยม ประจำปี 2567 ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์