ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

พิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ประจำปี 2567

เนื่องด้วย วันที่ 27 มกราคมของทุกปีเป็นวันสถาปนากองยุวกาชาดไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวกาชาดขึ้นในประเทศไทย หมู่ยุวกาชาดโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมจึงได้จัดพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด ในวันพุธที่ 24 มกราคม 2567 ณ โดมเพื่อน้องโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เวลา 15.00 – 16.00 น.