ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

มอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 ผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาบาสเกตบอล ดังนี้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมชาย กีฬานักเรียนประจำจังหวัด ปี 2566

– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ประเภททีมชาย กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2567 รอบคัดเลือกนักกีฬาตัวแทนระดับเขต การแข่งขันกีฬาที่ 6 กำแพงเพชรเกมส์

– รองชนะเลิศอันดับที่ 1 กีฬาเยาวชนแห่งชน รอบคัดเลือกภาค 5 แม่ฮ่องสอนเกมส์เกมส์ ประเภททีมชาย และทีมหญิง

– ชนะเลิศ ประเภททีมหญิง กีฬานักเรียนประจำจังหวัด ปี 2566

– รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โครงการห้องเรียนกีฬา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยมีคุณครูศราวุธ น้อยลา เป็นผู้ฝึกซ้อม