ข่าวสำหรับนักเรียน

รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันสปาเกตตีจอมพลัง

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับคณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ดังนี้

๑. น.ส.ช่อทิพย์ ดีจอม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑

๒. น.ส.ญาดาวดี หล่มระฤกษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑

๓. น.ส.ปริยากร จันทร์เถร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้อง ๑

ผู้ควบคุมทีม ๑. คุณครูณัฐพร วีรวรรณ ๒. คุณครูสุกัญญา จันทร์อินทร์

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันสปาเกตตีจอมพลัง ของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เกียรติบัตรและเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาทในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์