ข่าวสำหรับนักเรียน

รางวัลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้วได้พิจารณาให้ได้รับรางวัลผู้มีคุณธรรม จริยธรรมดีเด่น เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยจังหวัดเพชรบูณ์และคณะสงฆ์จังหวัดเพชรบูรณ์