ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า

ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.00 – 12.00 น. ผอ.บุศราภรณ์ คำแก้ว ครูนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะคณะกรรมการประเมินสาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า โรงเรียนได้รับประสานงานจากสาธารณสุขในการจัดบูทนำเสนอผลการดำเนินงาน To be number one และการแสดงชมรม to be number one หล่มเก่า จำนวน 1 ชุด เพื่อรับการประเมินจากคณะกรรมการระดับประเทศ ลงพื้นที่ ประจำปี 2567 ณ อาคารอเนกประสงค์เป็นหนึ่ง BE ONE HALL สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า