ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

วัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า และเทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอรอยครั้งที่ 25 ประจำปี 2567

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โดยการนำของท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว นำคณะครูและนักเรียนร่วมการแสดงพิธีเปิดงานวัฒนธรรมไทหล่มขนมเส้นหล่มเก่า เทศกาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหล่มเก่า ครั้งที่ 25 ประจำปี 2567 ณ บริเวณหน้าอำเภอหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ระหว่างวันที่ 10-14 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งเป็นงานประจำปีของชาวหล่มเก่า ที่จัดขึ้นเพื่อต้องการสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านและเผยแพร่ภูมิปัญญาของชาวไทหล่ม