ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ ระหว่างวันที่  11 – 12 มกราคม  2567

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาความเป็นเลิศทางด้านนาฏศิลป์ โดยมี ดร.รัจนา พวงประยงค์ ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย – ละคร)และคณะ เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สุวัฒน์ บุศย์เมือง เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผอ.รร.หล่มเก่าพิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 52 คน นักเรียน 72 คน รวมทั้งสิ้น 124 คน และได้รับเกียรติจากนายอดุลย์ ภูปลื้ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเพชรบูรณ์ เป็นประธานกล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้