ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

🔸นายสุพัฒนพงศ์ พันธุ์สุกะ ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

🔸นางเพ็ญแข กุมสันเทียะ ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

🔸นางสาววชิราภรณ์ ชูมาก ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

🔸นายกัมปนาท พาดี ตำแหน่งครู กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาฯ

🔸นายฤทธิพล ทองมั่ง ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ

🔸นางสาวสุวิชญา แก้วเพิ่ม ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป

🎉🎉🎉 เข้าสู่รั้วเหลือง – ดำ หล่มเก่าพิทยาคม 💞💞💞