ข่าวสำหรับนักเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในงาน Think Global-Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์