ข่าวสำหรับนักเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่งมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวกัญญาภัค จิตเกษม และนางสาววารุณี ศรีอภัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้อง 1 ที่สามารถผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ มหาวิทยาลัยนเรศวร