ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับนักเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับคุณครูทุกท่านที่ได้รับรางวัล “ครูดีเด่น การจัดการเรียนรู้เชิงรุก” (ACTIVE LEARNING) ประจำปีการศึกษา 2567 เนื่องในงานวันครู 16 มกราคม 2567

Read More
ข่าวสำหรับนักเรียน

โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับท่านผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว รับโล่เกียรติยศศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในงาน Think Global-Work Local : 50 ปี พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

Read More