ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดด้วยหุ่นยนต์

วันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนากระบวนการคิดด้วยหุ่นยนต์ โดย นายสาธาร รวบรัด ครู โรงเรียนบ้านกุดโคลน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ให้กับนักเรียนห้อง MST นักเรียนที่สนใจ และนักเรียนแกนนำหุ่นยนต์ จำนวน 51 คน โดย รองฯ จักรพงษ์ สมชารี เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม และรองฯ รุ่งนภา กองน้อย เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และ ผอ.บุศราภรณ์ คำแก้ว มาเยี่ยมให้กำลังใจระหว่างการอบรม ดังภาพ