ข่าวกิจกรรมโรงเรียน

ปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 1 มีนาคม 2567 โรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม โดยการนำของผู้อำนวยการบุศราภรณ์ คำแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียนได้จัดงานปัจฉิมนิเทศแสดงความยินดีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ และแสดงออกถึงความรัก ความผูกพันกับคุณครู เพื่อนๆ พี่น้องและสถาบัน