ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญชม Music Video เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีพระองค์ทรงมีพระเมตตาและความเอาพระทัยใส่ในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน ทรงมีพระราชปณิธานที่จะช่วยเหลือผู้ที่ทุกข์ยากเดือดร้อนโดยเท่าเทียมทุกหมู่เหล่า ไม่เลือกเผ่าพันธุ์ เชื้อชาติ ศาสนา ทรงมีโครงการในพระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน สร้างป่า สร้างรายได้ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเทศที่ยั่งยืน พระองค์ทรงให้ความสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและยารักษาโรค ด้วยการส่งเสริมให้ทุกครัวเรือนปลูกผักสวนครัว ตามโครงการ บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง และส่งเสริมให้ทุกพื้นที่สาธารณะมีพืชผลที่สามารถรับประทานได้ ตามโครงการ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน
             ทางกระทรวงมหาดไทย และสมาคมแม่บ้านมหาดไทยได้จัดทำ Music Video เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” เพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสถาบันหลักของชาติ การเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วมแสดงพลังความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณถวายกำลังใจแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้วยการเผยแพร่ Music Video เพลง “ในอุ่นอ้อมอกมั่นคง” ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ หรืองานเทิดพระเกียรติ นิทรรศการ งานเทศกาลต่างๆ