ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาชั้น ม.1 และม.4  ปีการศึกษา 2567

  • ผลสอบม.1 ประเภทห้องเรียนเพชรหล่มเก่า
  • ผลสอบม.1 ประเภทห้องเรียน GEP
  • ผลสอบม.1 ประเภทห้องเรียนทั่วไป
  • ผลสอบม.4 ประเภทห้องเรียนเพชรหล่มเก่า และห้องเรียนทั่วไป