ข่าวสำหรับนักเรียน

กิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งขวัญใจ นทพ.กองบัญชาการกองทัพไทย

วันที่ 16 -17 ธันวาคม 2565 นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม มอบหมายนายภัทราวุธ อิ่มจันทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งขวัญใจ นทพ.กองบัญชาการกองทัพไทย โดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีนักเรียนโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคมร่วมประกวดรอบคัดเลือกจำนวน 6 คน ซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศจำนวน 2 คน โดยทำการประกวดรอบชิงชนะเลิศ ณ สวนดงตาล ถนนคนเดิน อำเภอหล่มสัก

🎉 ผลการประกวด 🎊

1. นายจีระศักดิ์ ทาสุวรรณ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตร เงินรางวัล 7,000 บาท
2. นางสาวจารุวรรณ แก้วดอก นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 รางวัลชมเชย ได้รับเกียรติบัตร เงินรางวัล 3,000 บาท

⭕️ อำนวยการฝึกซ้อม นางบุศราภรณ์ คำแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม และคณะผู้บริหารโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม

♦️ ควบคุมฝึกซ้อม
นางสาวชนิดาภา จันทร์พุทธา
นางรัชฎากร สีสุก
นายอดิศักดิ์ ปั้นโฉม
ครูโรงเรียนหล่มเก่าพิทยาคม